GDPR

Dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Dovolujeme si Vás informovat, že naše advokátní kancelář dodržuje zásady a povinnosti vyplývající z Nařízení. Zpracování Vaši osobních údajů je popsáno v Informaci o zpracování osobních údajů. Pokud budete potřebovat zjistit další informace o zpracování Vašich osobních údajů, pak prosím využijte formulář s názvem: Žádost o uplatnění práv subjektu údajů.

V Praze dne 25.5.2018