Chybová zpráva

User warning: The following module is missing from the file system: contact. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/html/advokati-folberova.cz/public_html/www/includes/bootstrap.inc).

Únor 2016

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti poskytování právních služeb mezi advokáty  a klienty se stala Česká advokátní komora, se sídlem: Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, internetová adresa: www.cak.cz.

Březen 2015

Mgr. Michaela Folberová přednášela v březnu 2015 z oboru občanského práva - závazkové vztahy, kupní smlouva, odpovědnost za vady, za jakost, civilní spory a z oboru insolvenčního práva.

Únor 2015

Mgr. Michaela Folberová přednášela v únoru 2015 pro klienty z obchodního práva a nového občanského zákoníku.

Leden 2015

Mgr. Michaela Folberová v lednu 2015 přednášela pro klienty z pracovního práva - pracovní smlouva, účastníci pracovněprávních vztahů, odměňování za práci, pracovní doba, vnitřní předpisy zaměstnavatele, základní povinnosti zaměstnanců, dovolená, jmenování a odvolání do funkce vedoucího zaměstnance, odpovědnost za škodu atd.
 

1.1.2014

Od 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém včetně navazujících právních předpisů. Všechny tyto zákony zásadně mění zažité civilní právo v České republice a z tohoto důvodu je třeba vždy zkoumat, zda již vyhotovené vzory smluv nebude třeba přizpůsobit nové právní úpravě, zda u právních změn týkajících se společností (převodu obchodního podílu, výměny členů orgánů ve společnostech atd.) lze postupovat stejně, resp. co všechno je třeba novým zákonům přizpůsobit.

14.2.2012

14.2.2012 - spuštění webových stránek na www.advokati-folberova.cz