Chybová zpráva

User warning: The following module is missing from the file system: contact. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/html/advokati-folberova.cz/public_html/www/includes/bootstrap.inc).

1.1.2014

Od 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém včetně navazujících právních předpisů. Všechny tyto zákony zásadně mění zažité civilní právo v České republice a z tohoto důvodu je třeba vždy zkoumat, zda již vyhotovené vzory smluv nebude třeba přizpůsobit nové právní úpravě, zda u právních změn týkajících se společností (převodu obchodního podílu, výměny členů orgánů ve společnostech atd.) lze postupovat stejně, resp. co všechno je třeba novým zákonům přizpůsobit. Nové zákony mají dosah i do procesních předpisů, tj. do řízení před soudy