1.1.2014

Od 1.1.2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém včetně navazujících právních předpisů. Všechny tyto zákony zásadně mění zažité civilní právo v České republice a z tohoto důvodu je třeba vždy zkoumat, zda již vyhotovené vzory smluv nebude třeba přizpůsobit nové právní úpravě, zda u právních změn týkajících se společností (převodu obchodního podílu, výměny členů orgánů ve společnostech atd.) lze postupovat stejně, resp. co všechno je třeba novým zákonům přizpůsobit. Nové zákony mají dosah i do procesních předpisů, tj. do řízení před soudy