Chybová zpráva

User warning: The following module is missing from the file system: contact. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/html/advokati-folberova.cz/public_html/www/includes/bootstrap.inc).

Newsletter - leden 2014

Kdy bude výkon funkce jednatele/člena představenstva bezplatný? 

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích přináší změny i ve vztahu mezi jednatelem/členem představenstva a společností, konkrétně společností s ručením omezeným a akciovou společností.

Pokud jednatel/člen představenstva nemá se společností uzavřenou žádnou smlouvu, která by upravovala výkon této funkce, uplatní se na vztah jednatele/člena představenstva vůči společnosti automaticky přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o příkazu. Tomuto je možné zabránit tak, že strany mezi s sebou uzavřou písemnou smlouvu, kde si upraví vzájemná práva a povinnosti dle svých požadavků.

Typově se může jednat o smlouvu o výkonu funkce, pracovní smlouvu nebo i smlouvu nepojmenovanou. Odpovědnosti za výkon funkce jednatele nebo člena představenstva se však nelze v takové smlouvě zprostit a uplatní se odpovědnost podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Jednatel/člen představenstva však může mít se společností uzavřenou jen jednu smlouvu na tutéž činnost (tj. na výkon této funkce).

Z hlediska přechodných ustanovení zmíněných zákonů bude třeba uzpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce a jiných smluv o odměně novému zákonu o obchodních korporacích, nejpozději ve lhůtě do 30. 6. 2014. V opačném případě se uplatní domněnka, že jednatel/člen představenstva bude vykonávat svou funkci bezplatně. Vykonávat bezplatnou funkci jistě není v zájmu osob, které tuto funkci vykonávají.

Z tohoto hlediska doporučujeme stávající smlouvy zrevidovat a buď tedy uzavřít smlouvy nové nebo řešit jejich změny dodatkem. Je však třeba poznamenat, že nové smlouvy nebo dodatky stávajících smluv musí schválit nejvyšší orgán společnosti (valná hromada) včetně způsobu odměňování, a to rovněž ve lhůtě do 30. 6. 2014.

Nový zákon o obchodních korporacích zároveň stanoví, jaké náležitosti musí mít smlouva o výkonu funkce.

Závěrem doporučujeme zjistit, zda jednatel/člen představenstva má se společností uzavřenou smlouvu na výkon této funkce, následně její obsah upravit dle nových zákonů a schválit písemné znění smlouvy nejvyšším orgánem společnosti, a to ve lhůtě nejpozději do 30. 6. 2014.

Přidané soubory: