Chybová zpráva

User warning: The following module is missing from the file system: contact. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/html/advokati-folberova.cz/public_html/www/includes/bootstrap.inc).

Newsletter - prosinec 2013

Změny v platnosti společenskoprávních dokumentů  od 1. 1. 2014

Od 1. 1. 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, a další související změny v právních předpisech. Od nového roku tedy bude třeba zkoumat, zda běžné a zažité právní věci budou takto platit i nadále a případně jaké změny nás čekají. Změny zasáhnou nejen tedy do běžného života jedince, ale především do „života“ obchodní společnosti.

Níže jsme připravili krátkou informaci o změnách v platnosti společenskoprávních dokumentů – společenské smlouvy a stanov dle přechodných ustanovení nových zákonů.

Od 1. 1. 2014 již nebudou platná ustanovení společenských smluv, která jsou v rozporu donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Zákon o obchodních korporacích zároveň stanoví povinnost uzpůsobit znění společenských smluv novým zákonům a doručit je ve lhůtě do 6 měsíců, tj. do 30. 6. 2014, do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu. Sankcí za nesplnění této povinnosti ani po marném uplynutí lhůty ke splnění této povinnosti, je zrušení společnosti a nařízení její likvidace.

Zákon o obchodních korporacích však dává obchodním společnostem na výběr, zda podřídí své společenské smlouvy v celém rozsahu novým zákonům, nebo zda je upraví dle donucujících ustanovení zákona o obchodních korporacích. V takovém případě se společenská smlouva bude řídit donucujícími ustanoveními nových právních předpisů a zároveň i obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.

Nově tedy společenská smlouva bude povinně obsahovat, např. počet jednatelů atd. Stanovy u akciové společnosti pak budou muset mít, např. údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady atd. Společníci/akcionáři by pak měli zvážit, které pravomoci ponechají statutárnímu orgánu a které budou nad rámec zákona náležet valné hromadě.

Z výše uvedeného je zřejmé, že společenskou smlouvu a stanovy bude třeba upravit. Z tohoto důvodu doručujeme nechat provést revizi společenskoprávních dokumentů v celém jejich rozsahu, rozmyslet si, kterou ze dvou výše uvedených možností zvolit, a ve výše uvedené lhůtě zaslat jejich znění do sbírky listin rejstříkového soudu.

Přidané soubory: