Chybová zpráva

User warning: The following module is missing from the file system: contact. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/html/advokati-folberova.cz/public_html/www/includes/bootstrap.inc).

Newsletter - srpen 2014

Jakým způsobem rychleji a efektivněji vymoci pohledávky od dlužníků?

Občas se každý dostane do situace, že mu dlužník nechce dobrovolně zaplatit nebo splnit povinnost, i přestože se dlužník k tomuto zavázal. Aby se věřitel domohl svých prostředků, musí absolvovat soudní nalézací řízení (pokud nemá sjednanou rozhodčí doložku), jehož výsledkem je rozsudek. Nalézací řízení však může trvat několik měsíců, může trvat rok nebo i delší dobu. Teprve na základě pravomocného rozsudku, který je zároveň exekučním titulem, může věřitel zahájit exekuční řízení.

Jakým způsobem tedy postupovat, aby se věřitel „vyhnul“ soudnímu nalézacímu řízení?

U smluvních vztahů lze sjednat již při uzavírání smlouvy nebo kdykoliv později „doložku se svolením k vykonatelnosti“ někdy nazývanou „doložku s přímou vykonatelností“. Doložku se svolením k vykonatelnosti peněžitého dluhu lze učinit i jako jednostranné právní jednání (úkon). Za splnění zákonných požadavků věřitel získá dokument, který slouží jako exekuční titul. Pokud dlužník neplní své povinnosti, ke kterým se zavázal, pak věřitel podá přímo návrh na exekuci a nezahajuje soudní nalézací řízení.

Celý proces vymáhání pohledávky/povinnosti se značně zjednoduší a urychlí. Věřitel se tak již nemusí obávat toho, že dlužník si své finanční prostředky „uklidí jinam“, protože k tomuto nebude mít dostatek času. Věřitel se nemusí ani obávat, jakou finanční částku uhradí za soudní řízení, neboť žádné soudní nalézací řízení se konat nebude. Věřitel nemusí složitě prokazovat existenci svojí pohledávky, postačí mu právě notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.

Doložku se svolením k vykonatelnosti si však smluvní strany nemohou sepsat samy. Zákon vyžaduje formu notářského zápisu, jiným způsobem doložku k dnešnímu dni sepsat nelze (pozn. dříve mohl doložku se svolením k vykonatelnosti sepsat i exekutor v exekutorském zápise). Notář si za vyhotovení notářského zápisu bude účtovat poplatek, jehož výši lze zjistit předem a bude se odvíjet zejména od výše plnění.

Závěrem lze uvést, že doložka se svolením vykonatelnosti, je výhodná nejen tedy u smluv s jednorázovým plněním, ale i opakujících se plnění (např. nájemní smlouvy). Doložka usnadní věřitelům domoci se svých práv účinnějším a rychlejším způsobem, ve svém důsledku se jedná o levnější a rychlejší variantu vymáhání pohledávek, než nalézací soudní civilní řízení.

Přidané soubory: