Leden 2015

Mgr. Michaela Folberová v lednu 2015 přednášela pro klienty z pracovního práva - pracovní smlouva, účastníci pracovněprávních vztahů, odměňování za práci, pracovní doba, vnitřní předpisy zaměstnavatele, základní povinnosti zaměstnanců, dovolená, jmenování a odvolání do funkce vedoucího zaměstnance, odpovědnost za škodu atd.