Březen 2015

Mgr. Michaela Folberová přednášela v březnu 2015 z oboru občanského práva - závazkové vztahy, kupní smlouva, odpovědnost za vady, za jakost, civilní spory a z oboru insolvenčního práva.