Chybová zpráva

User warning: The following module is missing from the file system: contact. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/html/advokati-folberova.cz/public_html/www/includes/bootstrap.inc).

Newsletter

Katastrální řízení od 1.1.2014 a zkušenosti s jeho fungováním

Katastrální řízení doznalo s účinností od 1.1.2014 značných změn souvisejících s novým občanským zákoníkem, upravuje ho nový katastrální zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

Newsletter - srpen 2014

Jakým způsobem rychleji a efektivněji vymoci pohledávky od dlužníků?

Newsletter - červenec 2014

Co se zaměstnancem, který nesplňuje požadavky zaměstnavatele pro řádný výkon práce?

Každý zaměstnavatel čas od času řeší, zda jeho zaměstnanec dobře vykonává svoji práci, zda řádně plní úkoly zaměstnavatele ve stanovených termínech, zda zaměstnanec stačí na svoji práci a zvládá ji. Tyto otázky vyvstanou zejména, když zaměstnavatel není se svým zaměstnancem spokojený.

Newsletter - duben 2014

Účetní závěrka za r. 2013 v s.r.o. / a.s. a její projednání valnou hromadou v r. 2014

Pomalu se blíží termín, do kterého musí být projednána valnou hromadou/jediným společníkem účetní závěrka za r. 2013 u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Bude se však tato účetní závěrka projednávat dle právních předpisů účinných od 1.1.2014 nebo podle dosavadních právních předpisů?

Newsletter - březen 2014

Jaké nové skutečnosti se zapisují do obchodního rejstříku?

Jedním z dalších zákonů, který řeší úpravu společností, zejména obchodního rejstříku a řízení před obchodním rejstříkem, je zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Newsletter - únor 2014

Co se stalo se smlouvami o nájmu nebytových prostor s účinností od 1.1.2014?

Newsletter - leden 2014

Kdy bude výkon funkce jednatele/člena představenstva bezplatný? 

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích přináší změny i ve vztahu mezi jednatelem/členem představenstva a společností, konkrétně společností s ručením omezeným a akciovou společností.

Newsletter - prosinec 2013

Změny v platnosti společenskoprávních dokumentů  od 1. 1. 2014

Od 1. 1. 2014 vstoupí v účinnost nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, a další související změny v právních předpisech. Od nového roku tedy bude třeba zkoumat, zda běžné a zažité právní věci budou takto platit i nadále a případně jaké změny nás čekají. Změny zasáhnou nejen tedy do běžného života jedince, ale především do „života“ obchodní společnosti.