Chybová zpráva

User warning: The following module is missing from the file system: contact. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/html/advokati-folberova.cz/public_html/www/includes/bootstrap.inc).

Služby

Cílem naší advokátní kanceláře je při poskytování právního poradenství rychle reagovat na žádost klienta o právní službu a následně tak pomoci klientovi efektivně a účinně vyřešit jeho právní problém, ať už se tedy jedná o podnikatele nebo fyzickou osobu. První jednání v právní věci je tak možné si domluvit téměř okamžitě.

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům právní podporu při podnikání, fyzickým osobám pak právní podporu v běžném životě.

Naše advokátní kancelář nabízí právní služby v následujících oblastech práva:

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ

 • zakládání společností, likvidace společností
 • fungování obchodních společností - běžná korporátní agenda
 • fúze, rozdělení společností
 • příprava smluv týkajících se společností, např. smlouva o převodu obchodního podílu, prodej/pacht závodu atd.
 • právní poradenství v otázkách, které vznikají při běžném chodu společnosti
 • právo cenných papírů
 • řešení odpovědnosti členů statutárního orgánu a společností z hlediska občanského a trestního práva

OBČANSKÉ PRÁVO

 • vytvoření smluv a jejich změny, ukončení
 • kontrola smluv
 • vyjednávání podmínek smluv

NEMOVITÉ VĚCI

 • vytvoření kupní smlouvy, darovací smlouvy na převod nemovitých věcí
 • kontrola smluv
 • vyhotovení návrhu na vklad do katastru nemovitostí
 • veškeré právní poradenství související s převodem nemovitých věcí i z hlediska daňového práva a podání daňového přiznání
 • pachtovní smlouvy
 • zřizování věcných břemen, služebností
 • předkupní právo a jeho realizace
 • zástavní práva, budoucí zástavní práva, úvěrové smlouvy s bankami

BYTOVÉ PRÁVO

 • vytvoření nájemních smluv a jejich kontrola
 • problematika bytového práva, např. ukončení nájmu, předání, vyklizení bytu
 • právní poradenství pro společenství vlastníků bytových jednotek, např. ohledně stanov, pravidelných schůzí
 • bytová družstva

DAŇOVÉ PRÁVO

 • daň z příjmů
 • daň z nabytí nemovitých věcí
 • daň z přidané hodnoty
 • daň z nemovitých věcí

PRACOVNÍ PRÁVO

 • vytvoření a kontrola pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
 • manažerská smlouva
 • problematika uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou, zkušební doba
 • pracovní náplň, pracovní cesta, převedení na jinou práci
 • pracovní doba, práce přesčas, dovolená
 • možnosti ukončení pracovního poměru - posouzení z hlediska oprávněnosti (výpověď, dohoda, okamžité zrušení pracovního poměru)
 • vypracovnání a/nebo posouzení vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • mzdové předpisy, odměňování za práci a odstupné
 • pracovní úrazy a odpovědnost za škodu
 • další pracovněprávní agenda

SOUDNÍ SPORY

 • zastupování před soudy

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

 • pomůžeme s vymáháním Vaší pohledávky vůči dlužníkovi v soudním a exekučním řízení
 • zastupování dlužníka

ZASTUPOVÁNÍ POŠKOZENÉHO PŘI UPLATNĚNÍ JEHO NÁROKU

 • zastupování poškozeného v trestním a civilním řízení
 • konzultace - jaké nároky může poškozený uplatňovat

INSOLVENČNÍ PRÁVO

 • podání insolvenčního návrhu
 • návrh  na oddlužení
 • přihláška do insolvenčního řízení
 • zastupování věřitele
 • zastupování dlužníka

TRESTNÍ PRÁVO  

 • zastupování obviněného v trestním řízení
 • sepsání trestního oznámení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení a uplatnění jeho nároků vůči obviněnému

RODINNÉ PRÁVO

 • rozvody
 • vypořádání společného jmění manželů - dohodou nebo na základě žaloby - zastupování v soudním řízení
 • péče o děti - svěření do péče; určení výživného pro děti

SPRÁVNÍ PRÁVO

 • zastupování před správními orgány ve správním řízení (např. stavební úřad)
 • zastupování v soudních řízeních správních
 • sepsání správní žaloby
 • zastupování v přestupkovém řízení

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 

ÚSCHOVY PENĚZ

 • úschova finančních prostředků na úschovním účtu advokáta - realizace celého postupu
 • při převodu nemovitých věcí, bytu atd.

AZYL

 • zastupování v azylovém řízení před orgány státní správy
 • zastupování v soudním řízení před krajskými soudy