Chybová zpráva

User warning: The following module is missing from the file system: contact. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/html/advokati-folberova.cz/public_html/www/includes/bootstrap.inc).

Odměny

Ve většině případů si advokátní kancelář sjedná s klientem odměnu za poskytované právní služby dohodou. Výše odměny se bude odvíjet od složitosti a náročnosti takového právního případu, od komunikace s klientem v cizím jazyce, od hodnoty transakce a na to navazující odpovědnosti advokátní kanceláře.

Odměna je zpravidla sjednávána hodinově, v některých případech je však možné se domluvit na odměně paušální za souhrn předem domluvených činností nebo za jednotlivý právní projekt, např. převod obchodního podílu, přeměny společnosti. Při sjednání paušální odměny mají klient a advokátní kancelář již předem stanoveno, jaká maximální finanční částka bude za ten daný právní projekt celkově vyfakturována.

V některých případech mohou advokátní kancelář i klient vycházet při určení odměny (ceny) za poskytování právních služeb z vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

V případě delší spolupráce s klientem nabízí naše advokátní kancelář výhodné cenové podmínky, ať již formou paušálů či slev.

 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti poskytování právních služeb mezi advokáty a klienty je Česká advokátní komora, se sídlem: Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, internetová adresa: www.cak.cz.