Chybová zpráva

User warning: The following module is missing from the file system: contact. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /home/html/advokati-folberova.cz/public_html/www/includes/bootstrap.inc).

Kdo jsme

Mgr. Michaela Folberová

Mgr. Michaela Folberová je advokátem zapsaným v seznamu advokátů u České advokátní komory pod ev. č. 13519 a působí jako samostatný advokát.

Michaela ukončila Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2006. Během studia absolvovala roční stáž na Právnické fakultě Univerzity D´Auvergne v Clermont-Ferrand ve Francii. Po ukončení studií na právnické fakultě působí v advokacii, od roku 2011 pak jako advokát. Během své praxe pracovala jako advokátní koncipient a advokát několik let v mezinárodní advokátní kanceláři Rödl & Partner, v.o.s v Praze.

Při své advokátní praxi se Michaela zaměřuje především na občanské právo, poskytuje veškerý právní servis týkající se práva společností, připravuje smluvní dokumentaci včetně převodu nemovitých věcí, nájemních smluv, zabývá se právem rodinným.

Michaela ve své praxi zastupuje klienty před soudy v civilních, trestních a správních řízeních, dále při vymáhání jejich pohledávek a v insolvenčním řízení.

Michaela poskytuje právní služby v anglickém a francouzském jazyce.

 

Mgr. Blanka MüllerMgr. Blanka Müller, spolupracující advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 14453.

Blanka je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v r. 2002, následně žila několik let v Německu. Během své praxe pracovala v mezinárodní advokátní kanceláři Rödl & Partner, v.o.s. a pojišťovacích společnostech Generali Pojišťovna a.s. a AXA ASSISTANCE CZ s.r.o.

Blanka se specializuje zejména na právo pojišťovací, rodinné, trestní, nemovité věci, právo obchodní a dědické.

Blanka hovoří výborně německým jazykem, mimo jiné poskytuje právní služby německy hovořícím klientům.